THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐÀO TẠO THẠC SĨ, TIẾN SĨ TRONG NƯỚC

Ngày đăng: 08/05/2019 Lượt xem: 216

Nhằm hỗ trợ các học viên cao học và nghiên cứu sinh xuất sắc sẽ hoặc đang theo học các chương trình sau đại học tại Trường Đại học Đông Đô, Trường Đại học Đông Đô xin thông báo “Chương trình học bổng đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước dành cho học viên cao học, nghiên cứu sinh” với thông tin cụ thể như sau:

Đăng ký tuyển sinh