Thông báo tuyển SV thực tập tại cửa hàng tiện ích Tập đoàn Lawson Nhật Bản (Đợt 5 & Đợt 6)

Ngày đăng: 14/06/2019 Lượt xem: 462

Căn cứ chương trình hợp tác tuyển sinh, trao đổi sinh viên thực tập giữa Trường Đại học Đông Đô và Tập đoàn Lawson, Nhà trường thông báo chương trình thực tập tại hệ thống cửa hàng tiện ích Tập đoàn Lawson Nhật Bản, cụ thể như sau:

(Ảnh Thông báo)

Đăng ký tuyển sinh