Hướng nghiệp

Thu nhập nghìn đô với ngành công nghệ thông tin

Thu nhập nghìn đô với ngành công nghệ thông tin

13/09/2018 11:24 AM
Theo định hướng quy hoạch quốc gia đến năm 2020, Việt Nam cần khoảng 1 triệu lao động ngành Công nghệ thông tin (CNTT). Tuy nhiên, tổng số nhân lực hiện nay chỉ mới đạt hơn 440.000 người, còn thiếu gần 600.000 lao động.

Đăng ký tuyển sinh