Kế toán

Giới thiệu Khoa Kế toán

Giới thiệu Khoa Kế toán

04/10/2018 09:44 AM
Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà Viện Âm nhạc, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ/ Kế toán ngân hàng - Kế toán xây dựng cơ bản/ Kế toán quản trị/ Kế toán thuế - Kế toán kiểm toán/ Kế toán tài chính/ Kiểm toán BCTC - Kiểm toán nội bộ/ Kế toán thương mại và dịch vụ Khoa kế toán – Trường Đại học Đông Đô luôn đi theo phương châm đào tạo “Học đi đôi với hành”, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn thông qua chương trình thực tập tại cơ sở và “Thực hành kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp”. Sinh viên được làm việc như một kế toán tổng hợp chuyên nghiệp ngay từ khi còn trên ghế Nhà trường. Hoàn thành chương trình thực hành tổng hợp, sinh viên rèn luyện được kỹ năng và kinh nghiệm làm việc tương đương với 02 năm công tác thực tế, giúp sinh viên tự tin khi ứng tuyển.

Đăng ký tuyển sinh