Giới thiệu Khoa Luật kinh tế

Ngày đăng: 04/10/2018 Lượt xem: 286

Giới thiệu Khoa Luật Kinh Tế

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà Viện Âm nhạc, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chuyên ngành đào tạo: Luật kinh tế

Điều kiện đầu vào:     Xét tuyển thí sinh thi tổ hợp môn:
                                             –  A00 Toán, Lý, Hóa

                                             –  A01 Toán, Lý, Anh
                                             –  D01 Toán, Văn, Anh
                                             –  C00 Văn, Sử, Địa
                                      Xét tuyển học bạ lớp 12

Thời gian đào tạo: Đại học chính quy, thời gian 4 năm.

Loại văn bằng tốt nghiệp: Hệ chính quy tập trung
Chức danh sau khi tốt nghiệp: Cử nhân Đại học

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo ra những cử nhân Luật kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về pháp luật, thực tiễn pháp lý tại Việt Nam và những kiến thức về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa có liên quan đến lĩnh vực pháp luật trên cơ sở kiến thức về kinh tế.

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo của trường hướng tới việc trang bị cho sinh viên hai nhóm kiến thức và kỹ năng:
–  Phân tích đánh giá, xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật phục vụ phát triển và hội nhập kinh tế:  trang bị kiến thức về nền tảng vai trò của thế chế pháp luật đối với phát triển, về vai trò của pháp luật công ty, luật hợp đồng, pháp luật sở hữu trí tuệ, luật tài sản, giải quyết tranh chấp kinh doanh đáp ứng đòi hỏi thực tế từ hoạt động của khu vực doanh nghiệp, trang bị các kiến thức luật kinh doanh quốc tế, hiểu biết về Luật của Việt Nam để vận hành công ty một cách tốt hơn.
–  Kỹ năng, thái độ hành nghề cung cấp các dịch vụ pháp luật đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường: trang bị cho sinh viên các kỹ năng nghiên cứu, phân tích pháp luật, phân tích rủi ro pháp lý, đưa ra các ý kiến pháp lý độc lập; các kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng, soạn thảo các văn bản pháp lý, các kỹ năng pháp luật liên quan đến quản trị, điều hành công ty và giải quyết tranh chấp kinh doanh phục vụ các yêu cầu về dịch vụ pháp lý ngày càng đa dạng của khách hàng từ khu vực doanh nghiệp.

Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Luật kinh tế có thể:
–  Công tác tại khu vực doanh nghiệp;
–  Công tác tại hệ thống tòa án nhân dân, các trung tâm trọng tài thương mại và các đơn vị cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý;
–  Cử nhân Luật kinh tế cũng có thể theo học các khóa đào tạo nghề luật sư và hành nghề luật.

 Tuyển sinh ngành Luật kinh tế Đại học Đông Đô: Chi tiết tại đây

Xem các tin khác
Đăng ký tuyển sinh