Danh mục đối tượng tuyển sinh thạc sỹ Quản lý công - Đợt 1- Năm 2018

Ngày đăng: 13/09/2018 Lượt xem: 291

I. NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO: Quản lý công, Mã số: 60340403

II. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

-  Hình thức đào tạo:      Tập trung Không tập trung

-  Thời gian đào tạo:      1,5 năm (đào tạo tập trung) đến 2 năm (đào tạo không tập trung)

-  Thời gian học:            Học buổi tối hoặc học vào các ngày thứ bảy và chủ nhật

III. ĐIỀU KIỆN DỰ THI.

Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ phải có các điều kiện sau đây:

3.1.  Về văn bằng:

-  Đã tốt nghiệp đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi.

 Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần hoặc ngành khác với ngành / chuyên ngành đăng ký

dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi (có phụ lục kèm theo).

3.2. Về học bổ sung kiến thức:

-   Người có bằng tốt nghiệp đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi

được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.

-  Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngànhQuản lý công khi cùng nhóm

ngành trong danh mục giáo dục đào tạo Việt Nam cấp III hoặc chương trình đào tạo của hai ngành này ở trình độ đại học khác nhau từ 10% đến 40% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành. Người tốt nghiệp ngành gần với chuyên ngành dự thi phải học chuyển đổi, bổ sung kiến thức Đại học 6 môn theo phụ lục kèm theo mục 3.1.

-  Người có bằng tốt nghiệp đại học khác với ngành Quản lý Kinh tếkhi không cùng nhóm ngành trong Danh mục giáo dục đào tạo Việt Nam cấp III phải học chuyển đổi, bổ sung kiến thức Đại học 9 môn theo phụ lục kèm theo mục 3.1

3.3.  Có đủ sức khoẻ để học tập.

3.4.  Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng kỳ hạn theo quy định của Nhà trường.

IV. CÁC MÔN THI TUYỂN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN

4.1. Các môn thi tuyển

         1. Môn cơ bản:

-  Môn Kinh tế học vĩ mô (Theo chương trình Đại học, thời gian làm bài 180 phút).

         2. Môn nghiệp vụ ngành:

-  Môn Quản lý công (Theo chương trình Đại học, thời gian làm bài 180 phút).

        3. Môn ngoại ngữ:

-  Môn Tiếng Anh (Trình độ B tương đương bậc 3/6, thời gian làm bài 120 phút).

-  Các trường hợp sau đây được miễn thi ngoại ngữ:

    + Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài (tiếng Anh), được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

    + Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục & Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

    + Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;

    + Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 27 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép hoặc công nhận.

4.2. Điều kiện trúng tuyển

-  Sau khi cộng điểm ưu tiên (nếu có) thí sinh phải đạt điểm 5 trở lên theo thang điểm 10 đối với 2 môn:Môn cơ bản và môn nghiệp vụ ngành. Môn tiếng Anh đạt yêu cầu (50 điểm trở lên theo thang điểm 100) thì mới đủ điều kiện trúng tuyển;

-  Điểm trúng tuyển lấy từ cao xuống thấp trên cơ sở tổng điểm của 2 môn bao gồm môn cơ bản và môn nghiệp vụ ngành; và chỉ tiêu tuyển sinh của ngành;

-  Nếu tổng điểm của các thí sinh bằng nhau thì sẽ xem xét đến ưu tiên theo thứ tự:

   + Thí sinh là người dân tộc thiểu số.

   + Thí sinh thuộc đối tượng chính sách (xem mục 5.1.).

   + Người có điểm cao hơn các môn theo thứ tự: Môn nghiệp vụ ngành, môn cơ bản, môn tiếng Anh (người được miễn thi

hoặc có điểm cao hơn).

V. ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

5.1. Đối tượng:

-  Người có thời gian công tác từ 02 năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo theo quy định của Chính phủ (phải có quyết định tiếp nhận công tác, hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền);

-  Thương binh, bệnh binh, người có thẻ chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh;

-  Con liệt sĩ;

-  Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với Cách mạng;

-  Người dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (có giấy tờ xác nhận hợp pháp);

-  Con nạn nhân chất độc màu da cam.

5.2. Chính sách ưu tiên:

-  Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 01 điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản;

-  Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của 01 đối tượng.

VI. HỒ SƠ TUYỂN SINH

6.1. Hồ sơ:

-  Phiếu đăng ký dự tuyển (01 bản theo mẫu);

-  Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của cơ quan / chính quyền;

-  Bản sao Giấy khai sinh (có công chứng);

-  Bản sao Văn bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (có công chứng). Trường hợp thí sinh liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học thì phải có bằng, bảng điểm trung cấp, cao đẳng kèm theo; Nếu đăng ký dự thi theo văn bằng 2 thì phải có bằng và bảng điểm của văn bằng 1;

-  Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên có công chứng (nếu có);

-  Giấy chứng nhận sức khỏe (của bệnh viện đa khoa hoặc trung tâm y tế, không quá 3 tháng);

-  02 Phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của thí sinh;

-  04 ảnh 4x6

(Khi nộp hồ sơ Thí sinh phải mang theo văn bằng chính để đối chiếu và kiểm tra)

6.2. Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 03 tháng 01 năm 2018

6.3. Nhận hồ sơ dự thi: Từ 10 tháng 01 năm 2018

6.4. Mở các lớp học Bổ sung kiến thức đại học (có cấp Chứng chỉ) và Ôn thi (có phụ lục các môn học kèm theo):do khoa Đào tạo Sau đại học tổ chức tại Trường.

6.5. Thời gian thi tuyển sinh: Dự kiến tháng 05 năm 2018.

6.6. Địa điểm thi: Trường Đại học Đông Đô(km25 Quốc lộ 6, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội)

VII: ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ NHẬN HỒ SƠ:

- Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:

PHÒNG TUYỂN SINH – TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

Phòng 505, Tầng 05, Tòa nhà Viện Âm Nhạc, Đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Điện thoại:     04.3932.1246– 0983.282.282

- Website: www.hdiu.edu.vn – www.daihocdongdo.edu.vn

- Email: tuyensinh@hdiu.edu.vn

Phụ lục các môn học Bổ sung kiến thức theo mục 3.1.:

(Kèm theo Danh mục đối tượng tuyển sinh Thạc sỹ QLC – đợt 1 năm 2018

Ngành: Quản lý Công; Mã số: 60340403)

 

NGÀNH GẦN

NGÀNH KHÁC

Stt

Học phần

Số TC

Stt

Học phần

Số TC

1

Quản lý công

2

1

Quản lý công

2

2

Quản lý chiến lược trong khu vực công

2

2

Quản lý chiến lược trong khu vực công

2

3

Quản lý tài chính công

2

3

Quản lý tài chính công

2

4

Dịch vụ công

2

4

Dịch vụ công

2

5

Quản lý chất lượng trong khu vực công

2

5

Quản lý chất lượng trong khu vực công

2

6

Lý luận chung QLNN về kinh tế

2

6

Lý luận chung QLNN về kinh tế

2

Tổng số tín chỉ là: 12

7

Kinh tế học

2

8

Lý luận HCNN

2

9

Quản lý học Đại cương

2

Tổng số tín chỉ là: 18

 

Phụ lục các môn học Ôn thi theo mục 6.4.:

(Kèm theo Danh mục đối tượng tuyển sinh Thạc sỹ QLC – đợt 1 năm 2018

Ngành: Quản lý Công; Mã số:60340403)

 

Stt

Học phần

Số TC

1

Kinh tế học vĩ mô

4

2

Quản lý công

4

3

Tiếng Anh

4

Tổng số tín chỉ là: 12

------------

Tải mẫu đăng ký dự thi: TẠI ĐÂY

Tải mẫu sơ yếu lý lịch: TẠI ĐÂY 

Đăng ký tuyển sinh