THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ - ĐỢT I NĂM 2019

Ngày đăng: 27/03/2019 Lượt xem: 1695

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

 

Số:           /ĐHĐĐ-PTS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                  Hà Nội, ngày     tháng     năm 2019


THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2019 


            Trường Đại học Đông Đô tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kiến trúc, Quản lý xây dựng, Quản lý tài nguyên và môi trường cụ thể như sau:

I.  ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Thí sinh đã tốt nghiệp Đại học.

II. HỒ SƠ DỰ THI.

1. Phiếu đăng ký dự tuyển (01 bản theo mẫu);

2. Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của cơ quan / chính quyền;

3. Bản sao Giấy khai sinh (có công chứng); giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên có công chứng (nếu có);

4. Bản sao Văn bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (có công chứng). Trường hợp thí sinh liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học thì phải có bằng, bảng điểm trung cấp, cao đẳng kèm theo; Nếu đăng ký dự thi theo văn bằng 2 thì phải có bằng và bảng điểm của văn bằng 1;

5. Giấy chứng nhận sức khỏe (của bệnh viện đa khoa hoặc TT y tế, không quá 3 tháng);

6. 04 ảnh 3x4 ghi rõ tên, ngày sinh, địa chỉ liên lạc mặt sau ảnh.

(Thí sinh phải mang theo văn bằng chính để đối chiếu và kiểm tra khi nộp hồ sơ)

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ NHẬN HỒ SƠ:

* Thời gian:

- Đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo

  - Đợt 1: Thời gian thi dự kiến tháng 6 năm 2019

  - Đợt 2: + Thời gian ôn thi và chuyển đổi: dự kiến tháng 10 năm 2019

                + Thời gian thi dự kiến tháng 11 năm 2019

* Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ:

Phòng Tuyển sinh Đại học Đông Đô

Phòng 505 – Tòa nhà Viện Âm Nhạc, đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

 Điện thoại: 0243.932.1246 – Hotline: 0983.282.282

- Website: www.daihocdongdo.edu.vnwww.hdiu.edu.vn * Facebook.com/daihocdongdo

 


Nơi nhận:

          - Các khoa, phòng, Ban, TT (thực hiện)
          - Các cơ quan tuyên truyền: THPT, trung cấp,
          Cao đẳng, TTGDTX, UBND các cấp, Tổ chức,
          các nhân (phối hợp).
          - Lưu HTPT, VT
 

 

 


HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký) 

 
TS. Dương Văn Hòa

Đăng ký tuyển sinh