Thông báo Hội thảo Khoa học quốc tế thường niên tại Trường Đại học Harvard, Hoa Kỳ

Ngày đăng: 19/07/2019 Lượt xem: 1018

Nhằm tạo diễn đàn để các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và các nhà quản lý trong nước và quốc tế trao đổi, chia sẻ thông tin, công bố những công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực năng lực lãnh đạo; tham quan và trải nghiệm tại các tập đoàn hàng đầu tại Hoa Kỳ, Trường Đại học Đông Đô tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế thường niên tại Trường Đại học Harvard, Hoa Kỳ.

Thời hạn đăng ký: 30/10/2019

Thời hạn nộp đề tài: 31/12/2019

Nội dung cụ thể như sau:

Đăng ký tuyển sinh