THƯ GỬI SINH VIÊN, HỌC VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

Ngày đăng: 28/08/2019 Lượt xem: 2473

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

 

Số: ………/TB-ĐHĐĐ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày…….tháng…..năm 2019

THƯ GỬI SINH VIÊN, HỌC VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

Các em sinh viên, học viên thân mến!

Lời đầu tiên, thay mặt Ban Giám hiệu Trường Đại học Đông Đô xin gửi tới các sinh viên, học viên lời chúc sức khỏe và thành công!

Trong 25 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Đại học Đông Đô đã có những thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, sinh viên nhà trường luôn tự hào khi học tập và tốt nghiệp trong ngôi trường này. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, thực hiện nhiệm vụ, nhà trường không tránh khỏi một số sai sót.

Sự việc xảy ra trong thời gian qua là một điều đáng tiếc, tổn hại đến uy tín của trường, đặc biệt là ảnh hưởng đến tâm lý của các sinh viên, học viên. Qua đây, Trường Đại học Đông Đô xin gửi lời xin lỗi chân thành tới toàn thể sinh viên, học viên đã và đang theo học tại Trường.

Hiện nay, nhận biết được sự quan tâm, lo lắng của các sinh viên, học viên đến hoạt động của nhà trường và quyền lợi của mình. Vậy nhà trường xin thông báo một số nội dung sau:

  1. Về bộ máy tổ chức hoạt động của trường

Nhà trường đang hoàn thiện thủ tục pháp lý bổ nhiệm Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội Đồng quản trị. Sau khi có quyết định chính thức, Nhà trường sẽ thông báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Mọi hoạt động giảng dạy và học tập vẫn diễn ra bình thường.

  1. Về các văn bằng của sinh viên, học viên

– Đối với sinh viên đã tốt nghiệp Đại học, Thạc sĩ đang chờ cấp bằng, bảo vệ luận văn: Hiện nay nhà trường đang có sự thay đổi Hiệu trưởng nên chưa ký được các văn bằng này. Sau khi có quyết định của Ủy Ban Thành phố Hà Nội và Bộ Giáo dục &Đào tạo bổ nhiệm Hiệu trưởng mới của trường sẽ ký các văn bằng gửi các học viên, sinh viên đã tốt nghiệp.

– Đối với học viên học văn bằng 2 các ngành:

+ Những sinh viên đã nhận bằng, sinh viên đang chờ nhận bằng, sinh viên đang chờ thi tốt nghiệp: Nhà trường sẽ đề xuất Bộ Giáo dục & Đào tạo đảm bảo quyền lợi cho các học viên, công nhận văn bằng đã học.

+ Những sinh viên đang học: Nhà trường sẽ hoàn thiện hồ sơ đào tạo đề xuất Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép đào tạo hệ văn bằng 2 theo đúng quy định pháp luật.

Sau khi Bộ Giáo dục & Đào tạo có chỉ đạo chính thức, Nhà trường sẽ có phương hướng giải quyết ngay, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các sinh viên, học viên.

Trong thời gian này, Ban Giám hiệu Trường Đại học Đông Đô rất mong nhận được sự ủng hộ, chia sẻ khó khăn của các sinh viên, học viên để Nhà trường sớm hoàn thiện quy trình, bộ máy tổ chức đúng quy định, sớm đáp ứng quyền lợi cho các sinh viên, học viên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT.

 

TM. BAN GIÁM HIỆU

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

PGS. TS. Lê Ngọc Tòng


Đăng ký tuyển sinh