slide banner
slide banner
slide banner
slide banner
slide banner

Thông báo thi Ứng dụng CNTT

    

          TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC HDIU

                         Số: ..../TB.HDIU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                    ===o0o===

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017

                                                 THÔNG BÁO

                      (V/v: tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin)

            - Căn cứ thông tư 03/2014/TT-BTTT của Bộ Thông tin truyền thông ngày 14/03/2014 về việc quy định chuản kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

            - Căn cứ theo thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;
             Trung tâm Ngoại ngữ Tin học HDIU, Trường Đại học Đông Đô thông báo về việc tổ chức giảng dạy, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định tại các thông tư  trên cụ thể như sau:

1. Thời gian nhận đăng ký dự thi: Liên tục từ 10/04/2017

2. Thời gian thi tuyển:  Vào các ngày thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần.

3. Lệ phí ôn tập và thi tuyển: 1.100.000 đ/thí sinh

4. Hồ sơ đăng ký gồm: 
   - Đơn đăng ký dự thi theo mẫu của thông tư 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT

               (Tải về tại website của nhà trường http://daihocdongdo.edu.vn)

 - CMND phô tô, 2 ảnh 3x4

5. Cấp chứng chỉ: Sau khi thi đạt, thí sinh được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại thông tư 03/2014/TT-BTTT và thông tư liên tịch liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT.


*Địa chỉ thu nhận hồ sơ:  Phòng Tuyển Sinh - Trường Đại Học Đông Đô

              P505, Tầng 5, tòa nhà Viện Âm Nhạc, đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

                         Điện thoại: 024.3932.1246 - Hotline:  0911.178.222

               

 

Nơi nhận
-  Lưu văn thư
- BGH, các đơn vị trực thuộc;
- Các tổ chức doanh nghiệp, các nhân;
- Website của trung tâm,

 

      KT.GIÁM ĐỐC
        PHÓ GIÁM ĐỐC

                               

                            (Đã ký)

 

         NGUYỄN THẾ SƠN

 

 

                 


          

Đăng ký tuyển sinh