slide banner
slide banner
slide banner
slide banner
slide banner

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ TỪ XA NĂM 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

Mã Trường : DDD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         Hà Nội, ngày 20  tháng  6  năm 2017

 

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

HỆ TỪ XA NĂM 2017

(Áp dụng từ ngày 12 tháng 6 năm 2017) 

Căn cứ thông tư số 10/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 04 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo hình thức giáo dục từ xa.

Trường Đại học Đông Đô tuyển sinh Đại học hệ từ xa theo 02 phương thức:

 

Đào tạo theo phương thức truyền thống

 

Đào tạo trực tuyến các ngành

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Luật kinh tế

Luật kinh tế

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Kế toán

Kế toán

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Du lịch

Du lịch

Quan hệ quốc tế

Quan hệ quốc tế

Tài chính ngân hàng

Tài chính ngân hàng

Quản lý nhà nước

Quản lý nhà nước

Ngôn ngữ Trung

Ngôn ngữ Trung

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Kỹ thuật điện tử truyền thông

Kỹ thuật điện tử truyền thông

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng

Kiến trúc

Kiến trúc

 

 

1.    Đối tượng tuyển sinh:

-       Cán bộ, công chức, những người đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, lực lượng vũ trang ( đã có bằng tốt ngiệp THPT,....) ;

-          Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, BTVH hoặc tương đương trở lên; trung cấp chuyên nghiệp, CĐ, CĐ nghề, Đại học ;

-          Sinh viên đang theo học tại các trường Đại học, Cao Đẳng ;

2.    Thời gian đào tạo: Căn cứ vào hồ sơ, văn bằng của sinh viên khi xét tuyển (tính từ ngày có quyết định công nhận là sinh viên).

3.    Hình thức tuyển sinh:   

- Xét tuyển theo hồ sơ, văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Phát hành và nhận hồ sơ liên tục trong năm.

4.   Giá trị văn bằng: Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân hoặc kỹ sư và được học tiếp các chương trình đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước và quốc tế.

 5 Hồ sơ xét tuyển gồm:     

                  - Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp và học bạ THPT;

                  - Bản sao Bằng và Bảng điểm cao đẳng;

                  - Đơn đăng ký xét tuyển đại học từ xa;

                  - Cá c giấy tờ xác nhận đối tượng và khu vực ưu tiên (nếu có);

                  - 04 ảnh màu (cỡ 3x4), phía sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh;

6.   Địa điểm nhận hồ sơ: 

Văn phòng tuyển sinh - Trường Đại học Đông Đô

P505, Tầng 5 – Tòa nhà Viện Âm Nhạc – CC2 Mỹ Đình – Mễ Trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội

- Điện thoại: 024.3932.1246 - Hotline: 0983.282.282

         

                           Website: www.daihocdongdo.edu.vn - www.hdiu.edu.vn * Facebook.com/daihocdongdo

 

 

Nơi nhận:

-     Các Khoa, Phòng, Ban, TT (thực hiện),

-     Các Cơ quan truyền thông; trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng; TTGDTX; UBND các cấp; Tổ chức, cá nhân (phối hợp),

-     Lưu ĐT&QLSV, VT.

           KT.HIỆU TRƯỞNG

          PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                           

                                                    (Đã ký)

                                            

             Trần Kim Oanh 

      

 

Đăng ký tuyển sinh