slide banner
slide banner
slide banner
slide banner
slide banner

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÀNH THÚ Y NĂM 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

 Số:         /TB-ĐĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Hà Nội, ngày tháng … năm 2017

                                             THÔNG BÁO TUYỂN SINH

                              ĐẠI HỌC NGÀNH THÚ Y NĂM 2017

Trường Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy ngành  Thú Y  năm 2017 như sau: 

1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

1.1. Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia

* Đối tượng: Thí sinh có điểm thi THPT quốc gia năm 2017 có tổ hợp các bài thi thuộc các khối: A01, D01, B00, A00 đạt bằng hoặc trên ngưỡng tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Thời gian xét tuyển:

+ Xét tuyển đợt 1: từ 07/07/2017 đến 01/08/2017

+  Xét tuyển các đợt bổ sung từ ngày 13/08/2017

1.2. Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (học bạ)

- Tổ hợp môn xét tuyển:

A00: Toán, Vật lý, Hóa học;                                  A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

B00: Toán, Hóa học, Sinh học;                              C00: Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa lý.

 

2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển, bao gồm:

– Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu)

– Bản sao bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2017; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2017.

– Học bạ THPT (bản sao công chứng)

– Hai phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ cảu thí sinh để trường thông báo kết quả.

Lưu ý: Đối với thí sinh có xác nhận con em trong ngành Thú y sẽ được cấp học bổng 30% của học phí.

3. Thời gian nộp hồ sơ:

– Đợt 1: từ ngày 01/04/2017 đến ngày 31/07/2017

– Đợt 2: từ ngày 01/08/2017 đến ngày 25/10/2017

Địa điểm nhận hồ sơ:             Phòng Tuyển sinh - Trường Đại học Đông Đô  

                        P505, Tầng 5 - Tòa nhà Viện Âm Nhạc –Mễ Trì ­- Nam Từ Liêm ­- Hà Nội

                                    Điện thoại: 024.3932.1246 - Hotline:  0983.282.282 - 0911.178.222

                           Website: www.daihocdongdo.edu.vn - www.hdiu.edu.vn  * Facebook.com/daihocdongdo


Nơi nhận:

-          Các Khoa, Phòng, Ban, TT (thực hiện),

-          Các Cơ quan truyền thông; trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng; TTGDTX; UBND các cấp; Tổ chức, cá nhân (phối hợp),

-          Lưu ĐT&QLSV, VT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                           

                                  (Đã ký)

 

                           Trần Kim Oanh

Tin cùng chuyên mục

Giới thiệu về khoa Chăn nuôi - thú y
Giới thiệu về khoa Chăn nuôi - thú y

Ngày 16/06/2017

GIỚI THIỆU VỀ KHOA THÚ Y Địa điểm nộp hồ sơ: P505, tầng 5, tòa nhà Viện Âm Nhạc, đường Mễ Trì, Nam TừLiêm, Hà Nội Trưởng khoa: TS. ...

Đăng ký tuyển sinh