slide banner
slide banner
slide banner
slide banner
slide banner

Thông báo tuyển sinh Đại học Văn bằng 2 Tiếng Anh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

Mã Trường: DDD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Hà Nội, ngày …. tháng … năm 2017

            

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2

NGÀNH: NGÔN NGỮ ANH 

Trường Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh Đại học hệ văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh năm 2017 cụ thể như sau: 

1.  Đối tượng và điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển:

-    Thí sinh đã tốt nghiệp Đại học.

-    Thí sinh đang là sinh viên của nhà trường đăng ký học song song.

2.   Lợi ích của người học:

-    Được miễn thi môn Ngoại ngữ trong việc thi tuyển công chức, viên chức, được miễn thi đầu vào, đầu ra Thạc sĩ và Tiến sĩ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-    Có giá trị vĩnh viễn sử dụng trong thời gian công tác và học tập (Chứng chỉ  B1 tiếng anh thời hạn là 2 năm, B2 có thời hạn 1 năm).

-    Người học có khả năng biên, phiên dịch và có kiến thức trong lĩnh vực thương mại, đặc biệt là thương mại quốc tế, có năng lực làm việc trong môi trường kinh doanh toàn cầu như làm việc tại văn phòng đại diện, dự án đầu tư nước ngoài, cán bộ đối ngoại, giao tiếp, đàm phán, trợ lý đối ngoại,…

-    Có trình độ tiếng anh khi tốt nghiệp đạt chuẩn IELTS 5.5 đến 6.5, tương đương với trình độ B2 trở lên của Hội đồng Châu Âu.

3.  Thời gian đào tạo: Từ 12 tháng đến 24 tháng (theo hệ thống tín chỉ).

4.  Phương thức tuyển sinh:

-    Áp dụng theo Phương thức tuyển sinh riêng, triển khai theo “Đề án tuyển sinh Đại học năm 2017” của Trường Đại học Đông Đô.

-    Xét tuyển theo kết quả học tập tại trường đã được cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ nhất

5.  Hồ sơ xét tuyển gồm:   

           -    Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm đại học thứ nhất;

           -    Đơn đăng ký xét tuyển học văn bằng thứ hai;

           -    02 ảnh màu (cỡ 3x4), phía sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh;

           -    01 phong bì dán tem, ghi địa chỉ liên lạc của thí sinh.

6.  Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Đợt 1: Từ ngày 01/06/2017 đến ngày 30/08/2017

- Đợt 2: Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 30/12/2017

- Địa điểm nhận hồ sơ:    Phòng Tuyển Sinh - Trường Đại Học Đông Đô

P505, Tầng 5, tòa nhà Viện Âm Nhạc, đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

           Ad: 024.3932.1246 - Hotline: 0983.282.282 - 0911.178.222

- Website: daihocdongdo.edu.vn – hdiu.edu.vn * Facebook.com/daihocdongdo

 

  Nơi nhận:

- Các Khoa, Phòng, Ban, TT (thực hiện),

- Các Cơ quan truyền thông; trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng; TTGDTX; UBND các cấp; Tổ chức, cá nhân (phối hợp),

- Lưu VT, ĐT&QLSV

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                          

                                       (Đã ký) 

 

Trần Kim Oanh

Đăng ký tuyển sinh