slide banner
slide banner
slide banner
slide banner
slide banner

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ - ĐỢT 2 NĂM 2017


 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

 


        Số:    /TBTS-SĐH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


                 Hà Nội, ngày      tháng 6 năm 2017

 

                                          THÔNG BÁO TUYỂN SINH

             ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ - ĐỢT 2 NĂM 2017

 

 

     Trường Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kiến trúc, Tài chính – Ngân hàng, Quản lý xây dựng và Quản lý công cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

            Thí sinh đã tốt nghiệp Đại học.

II. HỒ SƠ DỰ THI

            1. Phiếu đăng ký dự tuyển (01 bản theo mẫu);

            2. Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của cơ quan/chính quyền;

            3. Bản sao Giấy khai sinh (có công chứng); giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên có công chứng (nếu có);

           4. Bản sao Văn bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (có công chứng). Trường hợp thí sinh liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học thì phải có bằng, bảng điểm trung cấp, cao đẳng kèm theo; Nếu đăng ký dự thi theo văn bằng 2 thì phải có bằng và bảng điểm của văn bằng 1;

            5. Giấy chứng nhận sức khỏe (của bệnh viện đa khoa hoặc trung tâm y tế, không quá 3 tháng);

            6. 04 ảnh 4x6, 02 Phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của thí sinh;

            (Thí sinh phải mang theo văn bằng chính để đối chiếu và kiểm tra khi nộp hồ sơ)


III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ NHẬN HỒ SƠ:

           * Thời gian nộp hồ sơ:

           - Từ ngày: 16/08/2017 .

 - Học chuyển đổi và ôn thi: từ ngày 04/11/2017 đến ngày 26/11/2017.

 - Thời gian thi (dự kiến) tháng 12/ 2017.

* Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: 

                           Phòng Tuyển sinh - Trường Đại học Đông Đô  

           P505, Tầng 5 - Tòa nhà Viện Âm Nhạc –Mễ Trì ­- Nam Từ Liêm ­- Hà Nội.

- Điện thoại: 024.3932.1246 - Hotline:  0983.282.282 - 0911.178.222

        

          - Website: www.daihocdongdo.edu.vn  * Facebook.com/daihocdongdo

 

 Nơi nhận:

- HĐQT, BGH (để b/c);

- Lưu: SĐH, VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG


 

 

                              (Đã ký)


                   TS. DƯƠNG VĂN HÒA

ts

Đăng ký tuyển sinh