[Mới nhất] - Đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Giáo dục công dân và gợi ý giải đề

Ngày đăng: 27/06/2019 Lượt xem: 206

Là một trong ba môn thi thuộc bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội, đề thi GDCD năm nay được đánh giá khá là khó. Dưới đây là đáp án đề thi GDCD THPT Quốc gia 2019.

Sáng nay, thí sinh vừa hoàn thành bài thi môn GDCD THPT quốc gia 2019. Dưới đây là đáp án thi môn GDCD THPT quốc gia 2019: 

F5 liên tục để cập nhật...

Mã đề: 301

81.C

82.D

83.A

84.D

85.C

86.C

87.A

88.D

89.B

90.A

91.C

92.A

93.A

94.D

95.B

96.D

97.C

98.D

99.C

100.B

101.A

102.A

103.C

104.B

105.A

106.C

107.D

108.A

109.A

110.C

111.C

112.A

113.D

114.D

115.A

116.C

117.D

118.C

119.C

120.A

  Mã đề: 302

81.D

82.B

83.B

84.D

85.D

86.C

87.A

88.A

89.C

90.D

91.B

92.A

93.A

94.C

95.B

96.B

97.C

98.A

99.D

100 B

101.D

102.A

103.D

104.C

105.C

106.B

107.B

108.D

109.B

110.B

111.B

112.B

113.C

114.A

115.B

116.D

117.A

118.A

119.B

120.A

Mã đề: 303

81.C

82.D

83.A

84.D

85.A

86.B

87.D

88.B

89.C

90.A

91.B

92.D

93.A

94.D

95.B

96.C

97.A

98.A

99.B

100.C

101.B

102.B

103.C

104.B

105.D

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

 Mã đề: 304

81.B

82.D

83.C

84.B

85.C

86.C

87.A

88.B

89.D

90.B

91.C

92.D

93.C

94.A

95.D

96.B

97.B

98.B

99.D

100.A

101.C

102.B

103.A

104D.

105.A

106.B

107.A

108.C

109.A

110.A

111.C

112.D

113.A

114.B

115.C

116.B

117.C

118.A

119.B

120.A


Mã đề: 307

81.C

82.B

83.A

84.B

85.A

86.C

87.D

88.A

89.B

90.B

91.C

92.A

93.A

94.A

95.B

96.C

97.C

98.A

99.D

100.B

101.D

102.B

103.D

104.D

105.C

106.C

107.D

108.B

109.C

110.D

111.B

112.B

113.C

114.D

115.D

116.D

117.B

118.C

119.D

120.C

Mã đề: 308

81.D

82.B

83.A

84.A

85.D

86.D

87.C

88.C

89.D

90.B

91.A

92.B

93.B

94.D

95.A

96.A

97.D

98.B

99.D

100.A

101.A

102.B

103.A

104.D

105.B

106.D

107.A

108.C

109.C

110.D

111.B

112.A

113.B

114.B

115.A

116.B

117.D

118.C

119.D

120.D

Mã đề: 310

81.D

82.C

83.C

84.C

85.A

86.C

87.B

88.D

89.B

90.C

91.B

92.C

93.B

94.A

95.A

96.C

97.B

98.D

99.D

100.A

101.D

102.C

103.D

104.D

105.A

106.D

107.B

108.B

109.B

110.C

111.D

112.A

113.C

114.B

115.C

116.B

117.B

118.C

119.A

120.D

Mã đề: 315

81.B

82.A

83.C

84.B

85.D

86.B

87.D

88.B

89.C

90.A

91.B

92.A

93.B

94.D

95.C

96.C

97.A

98.C

99.D

100. B

101.A

102.B

103.B

104.A

105.C

106.A

107.C

108.B

109.B

110.A

111.C

112.C

113.C

114.B

115.A

116.C

117.A

118.C

119.A

120.B

Mã đề: 316

81.D

82.A

83.A

84.C

85.D

86.C

87.B

88.A

89.B

90.C

91.B

92.D

93.A

94.D

95.A

96.D

97.D

98.A

99.C

100.C

101.D

102.C

103.D

104.C

105.B

106.D

107.B

108.A

109.A

110.C

111.B

112.D

113.D

114.C

115.A

116.B

117.B

118.A

119.B

120.A

Mã đề: 317

81.B

82.A

83.C

84.A

85.D

86.C

87.A

88.C

89.C

90.C

91.D

92.C

93.B

94.A

95.D

96.B

97.A

98.B

99.C

100.D

101.A

102.D

103.A

104.C

105.B

106.B

107.A

108.B

109.B

110.B

111.C

112.A

113.C

114.B

115.D

116.D

117.D

118.C

119.B

120.D

Mã đề: 318

81.C

82.A

83.D

84.B

85.D

86.D

87.D

88.C

89.B

90.C

91.A

92.A

93.A

94.B

95.B

96.D

97.C

98.D

99.C

100.C

101.C

102.B

103.B

104.D

105.B

106.D

107.C

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.D

118.B

119.C

120.B

Mã đề: 323

81.D

82.D

83.B

84.C

85.D

86.C

87.C

88.B

89.D

90.C

91.D

92.D

93.A

94.B

95.A

96.B

97.B

98.D

99.B

100.A

101.D

102.B

103.B

104.A

105.C

106.A

107.C

108.B

109.D

110.A

111.C

112.A

113.A

114.D

115.C

116.D

117.C

118.A

119.D

120.D

  Mã đề: 324

81.D

82.C

83.C

84.D

85.D

86.C

87.D

88.B

89.A

90.A

91.A

92.D

93.A

94.B

95.A

96.B

97.B

98.A

99.B

100.B

101.B

102.C

103.D

104.C

105.A

106.B

107.C

108.D

109.B

110.D

111.D

112.C

113.A

114.A

115.B

116.C

117.C

118.A

119.B

120.B

Trường Đại học Đông Đô tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 với 23 ngành học


Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ:


Phòng tuyển sinh - Trường Đại học Đông Đô

P505, Tầng 5, Tòa nhà Viện Âm nhạc, đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Website : http://daihocdongdo.edu.vnhttp://www.hdiu.edu.vn

Fanpage : https://www.facebook.com/tuyensinhdongdo12/

                 https://www.facebook.com/DaihocDongDo/

Hotline tuyển sinh: 0983 282 282 - 0336 282 282 - 0243 932 1246

Link đăng ký trực tuyến: Tại đây

Thông tin ngành đào tạo và tổ hợp môn xét tuyển: Tại đây

Đăng ký tuyển sinh