slide banner
slide banner
slide banner
slide banner
slide banner

Tuyển sinh Đại học hệ Văn Bằng 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

Mã Trường: DDD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017

           

                                         THÔNG BÁO TUYỂN SINH

                          ĐẠI HỌC HỆ VĂN BẰNG 2 NĂM 2017

            Trường Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh Đại học hệ văn bằng 2 như sau:

1.         Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển:

Thí sinh đã tốt nghiệp Đại học

2.          Phương thức tuyển sinh:

-         Áp dụng theo Phương thức tuyển sinh riêng, triển khai theo “Đề án tuyển sinh Đại học năm 2017” của Trường Đại học Đông Đô.

-    Xét tuyển theo kết quả học tập tại trường đã được cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ  nhất

3.  Các ngành đào tạo (Xem tại trang bên)

4.  Hồ sơ xét tuyển gồm:   

                        - Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm đại học thứ nhất;

                        - Đơn đăng ký xét tuyển học văn bằng thứ hai;

                        - 02 ảnh màu (cỡ 3x4), phía sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh;

                        - 01 phong bì dán tem, ghi địa chỉ liên lạc của thí sinh.

5.     Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Đợt 1Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/07/2017

- Đợt 2Từ ngày 10/08/2017 đến ngày 30/12/2017

          - Địa điểm nhận hồ sơ:  Phòng Tuyển sinh - Trường Đại học Đông Đô

                               P505, Tầng 5 - Tòa nhà Viện Âm Nhạc - Mễ Trì ­- Nam Từ Liêm ­- Hà Nội

Điện thoại: 024.3932.1246 Hotline:  0983.282.282

         -  Website: www.daihocdongdo.edu.vn - www.hdiu.edu.vn  * Facebook.com/daihocdongdo


                                                 THÔNG TIN VỀ NGÀNH HỌC 

 

TT

Mã ngành

 

Ngành học

 

Điều kiện xét tuyển

1.       

52510406

 

  Công nghệ kỹ thuật Môi trường

Đã tốt nghiệp đại học Văn bằng thứ nhất

2.       

52420201

 

  Công nghệ sinh học

3.       

52480201

 

  Công nghệ Thông tin

4.       

52520207

 

  Kỹ thuật điện tử, truyền thông

5.       

52580208

 

  Kỹ thuật Xây dựng

6.       

52580102

 

  Kiến Trúc

7.       

52510205

 

  Công nghệ Kỹ thuật ô tô

8.       

52340101

 

  Quản trị Kinh doanh

9.       

52340201

 

  Tài chính Ngân hàng

10.  

52310206

 

  Quan hệ Quốc tế

11.  

52380107

 

  Luật kinh tế

12.  

52220113

 

  Việt Nam học

 

13.  

52220201

 

Ngôn ngữ Anh (Ngoại ngữ 2: Tiếng Nhật)

 

14.  

52220204

 

  Ngôn ngữ Trung

 

15.  

52320201

Thông tin học

16.  

52340301

  Kế  toán

17.  

52310205

  Quản lý nhà nước

 

 

Đăng ký tuyển sinh