THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 NGÔN NGỮ ANH

Ngày đăng: 27/03/2019 Lượt xem: 269


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

Số:      /ĐHĐĐ-TBTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     Hà Nội, ngày … tháng … năm 2019


THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2

NGÀNH: NGÔN NGỮ ANH 

Trường Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh Đại học hệ văn bằng 2 chính quy, ngành Ngôn ngữ Anh năm 2019 cụ thể như sau:

1.         Đối tượng và điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển:

-         Thí sinh đã tốt nghiệp Đại học.

2.         Lợi ích của người học:

-         Được miễn thi môn Ngoại ngữ trong việc thi tuyển công chức, viên chức, được miễn thi đầu vào, đầu ra Thạc sĩ, Tiến sĩ, Nghiên cứu sinh, Giảng viên, Giảng viên chính, nâng ngạch bậc lương, Chuyên viên, Chuyên viên chính theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-         Có giá trị vĩnh viễn sử dụng trong thời gian công tác và học tập (Chứng chỉ  B1 tiếng anh thời hạn là 2 năm, B2 có thời hạn 2 năm).

3.         Thời gian đào tạo: Từ 18 tháng đến 24 tháng (theo hệ thống tín chỉ).

4.         Phương thức tuyển sinh:

-         Áp dụng theo Phương thức tuyển sinh riêng, triển khai theo “Đề án tuyển sinh Đại học năm 2019” của Trường Đại học Đông Đô.

5.  Hồ sơ thi tuyển gồm:    

           -    Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm đại học thứ nhất;

           -    Đơn đăng ký thi tuyển học văn bằng thứ hai;

           -    02 ảnh màu (cỡ 3x4), phía sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh;

           -    01 phong bì dán tem, ghi địa chỉ liên lạc của thí sinh.

6.  Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Thời gian

Đợt 1: Từ ngày 10/01/2019 đến ngày 30/05/2019

Đợt 2: Từ ngày 10/06/2019 đến ngày 30/11/2019

Lịch thi dự kiến: Tháng 05/2019

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:      

Phòng Tuyển sinh – Trường Đại học Đông Đô

P505 – Tầng 5 – Tòa nhà Viện Âm Nhạc – Đường Mễ Trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội

Điện thoại: 024.3932.1246 – Hotline: 0983.282.282

         - Website: www.daihocdongdo.edu.vn  - www.hdiu.edu.vn  * Facebook.com/daihocdongdo

Nơi nhận:

- Các Khoa, Phòng, Ban, TT (thực hiện),

- Các Cơ quan truyền thông; trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng; TTGDTX; UBND các cấp; Tổ chức, cá nhân (phối hợp),

- Lưu VT, ĐT&QLSV

 HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký ) 

 

 

 

 TS. Dương Văn Hòa

 

Đăng ký tuyển sinh