Đăng ký tuyển sinh
Hỗ trợ trực tuyến

 

Hotline hỗ trợ tuyển sinh:
0983 282 282
0911 178 222

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

HƯỚNG TỚI ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ

Chương trình đào tạo Ngành Quản trị kinh doanh

Trình độ đào tạo:        Đại học

Loại hình đào tạo:       Chính quy

Thời gian đào tạo:       4 năm

Tổng số tín chỉ:                  135 tín chỉ (Không kể GDQP-AN và  GDTC)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 1. Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân kinh tế ngành quản trị kinh doanh có chất lượng cao, năng động, sáng tạo đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức và chủ động hội nhập quốc tế. Sau khi nhận bằng cử nhân, có thể tiếp tục học cao học để nhận học vị cao hơn.

 1. Mục tiêu cụ thể:

2.1. Về kiến thức: 

Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội của đất nước, những tri thức về quản trị kinh doanh, những tri thức về quản trị doanh nghiệp, những tri thức về  quản trị nguồn nhân lực, những tri thức về quản trị Marketing, những tri thức về nghiệp vụ và công nghệ ngân hàng, công nghệ kế toán - kiểm toán theo các chuyên ngành đào tạo.

2.2. Về kỹ năng: 

Hoạch định các chiến lược kinh doanh, các kế hoạch kinh doanh và các chính sách của doanh nghiệp. Hoạch định các chính sách quản trị & phát triển nguồn nhân lực. Hoạch định các chính sách quản trị Marketing. Hoạch định các chính sách tín dụng ngân hàng, chính sách kế toán - kiểm toán, theo các chuyên ngành đào tạo. Tổ chức, thiết kế các hoạt động sản xuất kinh doanh. Khởi sự doanh nghiệp mới. Thực hiện các nghiệp vụ quản trị tác nghiệp trong doanh nghiệp, các nghiệp vụ tín tài chính - ngân hàng, nghiệp vụ kế toán - kiểm toán theo các chuyên ngành  đào tạo. 

2.3. Về thái độ và đạo đức: 

Có phẩm chất chính trị, có đạo đức kinh doanh và bản lĩnh lập nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Có thái độ nghiêm túc, cầu thị, năng động và sáng tạo trong thực tiễn. Có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

2.4. Về khả năng công tác: 

Đảm nhiệm các chức vụ trợ lý giám đốc, nhân viên kinh doanh, nhân viên kế toán - kiểm toán, nhân viên tín dụng ngân hàng, thương mại xuất nhập khẩu trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, cũng như các cơ quan bộ, ngành và các cơ quan nhà nước. Làm công tác nghiên cứu khoa học, công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng. Tiếp tục học sau đại học để nhận học vị thạc sỹ, tiến sỹ tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Phân bổ khối lượng kiến thức

STT

CÁC KHỐI KIẾN THỨC

SỐ TÍN CHỈ

TỶ LỆ

A

Khối kiến thức giáo dục đại cương

51

100

1

Kiến thức giáo dục chung

31

60,78

2

Khối kiến thức toán, tin, khoa học tự nhiên

10

19,60

3

Khối kiến thức Khoa học xã hội & nhân văn

10

19,60

B

Khối kiến thức giáo dục chuyên ngành

84

100

1

Khối kiến thức cơ sở của khối ngành, nhóm ngành

32

38,09

2

Khối kiến thức ngành, chuyên ngành

40

47,61

3

Khối kiến thức bổ trợ, thực tập nghề nghiệp

3

3,57

4

Khóa luận tốt nghiệp

9

10,71

C

Khối kiến thức tự chọn

4

100

1

Khối kiến thức đại cương tự chọn

2

50

2

Khối kiến thức chuyên nghiệp tự chọn

2

50

Khung chương trình chi tiết: Tải về file đính kèm TẠI ĐÂY

  Hotline:
  chủ đề hot
  Tuyển sinh 2018
  Thông tin hữu ích

  Đọc nhiều