Đăng ký tuyển sinh
Hỗ trợ trực tuyến

 

Hotline hỗ trợ tuyển sinh:
0983 282 282
0911 178 222

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

HƯỚNG TỚI ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ

Chương trình đào tạo Xây dựng công trình

Trình độ đào tạo:                      Đại học

Loại hình đào tạo:                     Hệ chính quy

Thời gian đào tạo:                     05 năm

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:    

Về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp:  Trang bị cho người học có những kiến thức khoa học cơ bản rộng, có kiến thức chuyên môn cần thiết để đảm nhận công việc trên cương vị người kỹ sư xây dựng trong công tác  thiết kế, thi công và tham gia quản lý các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Biết tính toán thiết kế kết cấu các công trình dân dụng như nhà ở, công sở, trường học…, và các công trình công nghiệp như tháp viễn thông, cột đường dây tải điện, bể chứa, xi lô…Biết chỉ đạo thi công các công trình xây dựng thông dụng. Biết thiết kế kiến trúc và tham gia thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp đơn giản. Biết lập và quản lý thực hiện dự án, có trình độ ngoại ngữ  và công nghệ thông tin cần thiết để thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ và phát triển nghề nghiệp.

Về kỹ năng thái độ và đạo đức :   Đào tạo kỹ sư xây dựng có phẩm chất chính trị, có tư cách đạo đức nghề nghiệp, cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, có tác phong làm việc khoa học, có sức khỏe, có khả năng giao tiếp và làm việc tập thể,  có tinh thần chịu nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và luôn luôn học tập rèn luyện  để nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, về ý thức kỷ luật và thực hiện pháp luật .

 Về năng lực công tác: Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư xây dựng có khả năng làm việc tại các công ty tư vấn thiết kế, các công ty xây dựng và các cơ quan quản lý các cấp xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp. Được đào tạo bổ túc các kỹ sư có thể làm việc tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực xây dựng .

2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA:    160 tín chỉ (không kể Giáo dục Quốc phòng – An ninh và Giáo dục thể chất)

 

   TT

                         Khối lượng kiến thức

 Số TC

Tỉ lệ %

2.1

Kiến thức giáo dục đại cương

     1. Lý luận chính trị

     2. Khoa học xã hội

     3. Ngoại ngữ

     4. Toán – Khoa học tự nhiên

     5. Giáo dục thể chất

     6. Giáo dục quốc phòng

53

10

4

21

18

 

     33

 

 

 

    

2.2

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

1.     Kiến thức cơ sở ngành

2.     Kiến thức chuyên ngành

3.     Kiến thức tự chọn

4.     Kiến thức bổ trợ, thực tập nghề nghiệp

5.     Đồ án tốt nghiệp

107

42

43

6

6

10

     67

     

 

 

 

Tổng cộng

    160

 

3. PHÂN BỔ MÔN HỌC THEO KỲ

Học kỳ 1

TT

Mã số môn học

Tên môn học

Số TC

Số giờ

1

C0-01

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

36

2

C0-05

Pháp luậtViệt Nam đại cương

2

36

3     

C0-07

Tiếng Anh (Nhật) 1

4

72

4

C1-01

Toán cao cấp 1

3

54

5

C1-05

Vật lý đại cương 1

2

54

6

C1-07

Hóa học đại cương

2

36

7

XD-01

Đồ họa kỹ thuật 1

2

36

 

 

Tổng

17

 

 

                    Học kỳ 2

TT

Mã số môn học

Tên môn học

Số TC

Số giờ

1

C0-02

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

3

54

2

XD-03

Cơ học cơ sở 1

2

36

3     

C0-08

Tiếng Anh (Nhật) 2

4

72

4

C1-02

Toán cao cấp 2

3

54

5

C1-06

Vật lý đại cương 2

2

36

6

XD-02

Đồ họa kỹ thuật 2

2

36

7

XD-12

Điện kỹ thuật

2

36

 

 

Tổng

18

 

                    Học kỳ 3

TT

Mã số môn học

Tên môn học

Số TC

Số giờ

1

XD-03

Vẽ kỹ thuật

2

36

2

XD-05

Sức bền vật liệu 1

3

54

3     

C0-09

Tiếng Anh (Nhật) 3

4

72

4

C1-03

Toán cao cấp 3

3

54

5

XD-04

Cơ học cơ sở 2

2

36

6

XD-21

Kiến trúc 1

2

36

7

XD-09

Cơ học đất

3

54

 

 

Tổng

19

 

                    Học kỳ 4

TT

Mã số môn học

Tên môn học

Số TC

Số giờ

1

C0-04

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

3

54

2

XD-22

Kiến trúc 2

3

54

3     

XD-23

Đồ án kiến trúc

1

18

4

XD-06

Sức biền vật liệu 2

2

36

5

XD-14

Vật liệu xây dựng

3

54

6

C1-04

Xác suất thống kê

3

54

7

XD-07

Cơ học kết cấu 1

3

54

 

 

Tổng

18

 

                    Học kỳ 5

TT

Mã số môn học

Tên môn học

Số TC

Số giờ

1

XD-13

Thủy lực đại cương

2

36

2

XD-08

Cơ học kết cấu 2

2

36

3     

XD-10

Trắc địa và thực tập trắc địa

3

54

4

XD-19

Nền và móng

2

36

5

XD-20

Đồ án nền móng

1

18

6

XD-17

Máy xây dựng

2

36

7

XD-24

Kết cấu bê tông cốt thép 1

3

54

8

XD-25

Đồ án bê tông cốt thép 1

1

18

9

XD-11

Địa chất công trình

3

54

 

 

Tổng

19

 

                    Học kỳ 6

TT

Mã số môn học

Tên môn học

Số TC

Số giờ

1

 

Tự chọn

    2

 36

2

XD-15

Kinh tế xây dựng

    2

 36

3

XD-28

Kết cấu thép 1

    2

 36

4

C0-10

Tiếng Anh ( Nhật) 4

    3

 54

5

XD-26

Kết cấu bê tông cốt thép 2

    3

 54

6

XD-27

Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 2

    1

 18

7

XD-52

Thực tập công nhân

    2

 36

 

 

Tổng

15

 

                    Học kỳ 7

TT

Mã số môn học

Tên môn học

Số TC

Số giờ

1

C0-03

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

36

2

XD-29

Kết cấu thép 2

3

54

3     

XD-30

Đồ án thép

1

18

4

XD-31

Kỹ thuật thi công 1

2

36

5

XD-32

Đồ án kỹ thuật thi công

1

18

6

 

Môn tự chọn 1

2

36

7

XD-18

Pháp luật xây dựng

2

36

8

C0-11

Tiếng Anh( Nhật) 5

3

54

 

 

Tổng

16

 

                    Học kỳ 8

TT

Mã số môn học

Tên môn học

Số TC

Số giờ

1

XD-33

Kỹ thuật thi công 2

3

54

2

XD-34

Đồ án kỹ thuật thi công

1

18

3

XD-35

Tổ chức thi công 

3

54

XD-36

 Đồ án tổ chức thi công

1

18

5

 

Môn tự chọn  2

2

36

6

C0-12

Tiếng Anh ( Nhật) 6

3

54

7

C0-06

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình

2

36

 

 

Tổng

16

 

                    Học kỳ 9

TT

Mã số môn học

Tên môn học

Số TC

Số giờ

1

XD-16

An toàn lao động

2

36

2

XD-37

Quy hoạch xây dựng

2

36

3

XD-39

Tin học xây dựng

5

90

4

XD-53

Thực tập cán bộ kỹ thuật

4

72

 

 

Tổng

13

 

                    Học kỳ 10

TT

Mã số môn học

Tên môn học

Số TC

Số giờ

1

XD-54

Đồ án tốt nghiệp

10

180

Khung chương trình chi tiết: Tải về file đính kèm TẠI ĐÂY

    Hotline:
    chủ đề hot
    Tuyển sinh 2018
    Thông tin hữu ích

    Đọc nhiều