Công nghệ Kỹ thuật ô tô

Giới thiệu Khoa Công nghệ Kỹ thuật ô tô

Giới thiệu Khoa Công nghệ Kỹ thuật ô tô

04/10/2018 11:13 AM
Chuyên ngành đào tạo: Khai thác sử dụng và dịch vụ kỹ thuật ô tô; Điều hành sản xuất phụ tùng, điều khiển lắp ráp ô tô Địa chỉ: 60B, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội