Hướng dẫn thí sinh đã tốt nghiệp THPT đăng kí nguyện vọng xét tuyển

Ngày đăng: 11/07/2022 Lượt xem: 281B1. Tải đơn đăng kí thông tin thí sinh theo mẫu và điền đầy đủ thông tin 
B2. Xin dấu xác nhận của địa phương nơi cư trú
B3. Nộp đơn đăng kí tại điểm tiếp nhận (theo quy định của Sở Giáo dục đào tạo nơi thường trú) từ ngày 12/07/2022 đến ngày 18/07/2022
B4. Nhận mã số, tài khoản và mật khẩu đăng kí từ Sở Giáo dục 
B5. Đăng nhập tài khoản và mật khẩu đã được cấp trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo (từ ngày 22/07/2022 đến 20/08/2022).
B6. Nhập thông tin đăng kí nguyện vọng xét tuyển theo bảng mẫu (Bảng danh mục )
B7. Thí sinh xác nhận thông tin đã đăng kí, hoàn thành đăng kí xét tuyển nguyện vọng.  
B8. Chờ nhà trường liên hệ và gửi giấy báo trúng tuyển.