Kế hoạch công bố danh sách thí sinh trúng tuyển và tổ chức nhập học đợt 1 năm 2022

Ngày đăng: 09/09/2022 Lượt xem: 257

KẾ HOẠCH

Công bố danh sách thí sinh trúng tuyển và tổ chức nhập học đợt 1 năm 2022

  

Căn cứ công văn số 2598/BGDĐT-GDĐH của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2022 của Nhà trường, Trường Đại học Đông Đô thông báo thời gian công bố danh sách thí sinh trúng tuyển và tổ chức nhập học cho sinh viên khóa 27 như sau:

1. Thời gian công bố danh sách thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 năm 2022 vào ngày 17/09/2022.

Trường Đại học Đông Đô bắt đầu gửi giấy báo trúng tuyển theo đường bưu điện về cho các thí sinh trúng tuyển (theo địa chỉ đã đăng ký trong thông tin xét tuyển) vào ngày 18/09/2022.

2. Thời gian nhập học:

Thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 năm 2022 BẮT BUỘC phải xác nhận nhập học bằng hình thức TRỰC TUYẾN (ONLINE) từ ngày 17/09/2022 đến 17h ngày 30/09/2022 trên trang https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/ (bằng tài khoản đã đăng ký xét tuyển).

3. Thí sinh nhập học TRỰC TIẾP tại trường vào ngày 26/09/2022 - 05/10/2022 tại địa chỉ: Trung tâm tuyển sinh, Trường Đại học Đông Đô. Số 60B, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

(Lưu ý: Điều kiện bắt buộc thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến  trên trang https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/ trước khi nhập học trực tiếp tại trường)

4. Sinh viên sẽ tập trung và bắt đầu đi học từ ngày: 10/10/2022

 

Nơi nhận:

- HĐT, BGH (để bc);

- ĐT&QLSV;

- TTTS&HTDN;

- Các phòng ban, các khoa

- Website, Fanpage nhà trường;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Thái Sơn