Thông báo lịch ôn tập và lịch thi năng khiếu dành cho thí sinh dự tuyển vào ngành Kiến trúc năm 2022

Ngày đăng: 02/08/2022 Lượt xem: 387

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 
 

Số:  53 /TB-HĐTS-ĐHĐĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                             
 Hà Nội, ngày 13 tháng 07   năm 2022THÔNG BÁO

“Lịch ôn tập và lịch thi các môn năng khiếu”

 

 


Để hỗ trợ các thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngành Kiến trúc năm 2022, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Đô thông báo Lịch ôn tập và lịch thi các môn năng khiếu như sau:

1.   Lịch ôn tập:

Khoa Kiến trúc tổ chức lớp bồi dưỡng cho các thí sinh 02 môn Mỹ thuật và Năng khiếu các khối V00, V01, H01.

* Thời gian ôn tập: từ ngày 05/8/2022 đến ngày 25/8/2022.

2.   Lịch thi:

2.1. Lịch làm thủ tục dự thi: 08h30’, ngày 27  tháng 8 năm 2022 (Thứ bảy),

Thí sinh có mặt tại Trường Đại học Đông Đô để nhận thẻ dự thi và nghe phổ biến quy chế thi.

2.2. Lịch thi chính thức: ngày 28 tháng 08 năm 2022 (Chủ nhật), cụ thể như sau:
          Thi môn Vẽ mỹ thuật (từ 7h30’ - 10h00’).
          Thi môn Năng khiếu (từ 10h15’- 10h45’).

3.   Địa điểm ôn tập và thi:

Trường Đại học Đông Đô. Số 60B, Phố Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Mọi thắc mắc liên hệ: 0983282282 – 02462881982).

*Chú ý:

         Thí sinh mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân (hoặc các giấy tờ tùy thân hợp lệ khác có dán ảnh và đóng dấu) khi dự thi.

        Đề nghị thí sinh có mặt đúng thời gian theo quy định (trong các buổi thi chính thức thí sinh đến chậm 15 phút so với giờ làm bài sẽ không được dự thi).

 

Nơi nhận:

- HĐT, BGH (để bc);

- KT-TT&ĐBCL;

- Khoa Kiến trúc;     (để t/h)

- ĐT&QLSV;

- TTTS&HTDN;

- Website, Fanpage nhà trường;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

TS. Nguyễn Thái Sơn