THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÀNH DƯỢC HỌC NĂM HỌC 2019

Ngày đăng: 05/04/2019 Lượt xem: 4060

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

Số:       /ĐHĐĐ-TBTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày …. tháng … năm 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

NGÀNH DƯỢC HỌC NĂM HỌC 2019


1.      Chuyên ngành tuyển sinh: Dược học

2.      Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển:

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trung cấp, cao đẳng và đại học.

3.      Phương thức tuyển sinh: Áp dụng Phương thức tuyển sinh theo “Đề án tuyển sinh Đại học năm 2019” của Trường Đại học Đông Đô.

a. Nhà trường xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019:

Xét tuyển 3 môn thuộc các tổ hợp môn xét tuyển (A00, A02, B00, D07) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.

b. Xét tuyển dựa vào học bạ THPT:

   Xét tuyển học bạ thuộc các tổ hợp môn xét tuyển (A00, A02, B00, D07) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.

4.  Hồ sơ xét tuyển gồm:  

- Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp và Học bạ THPT;

            - Bản sao có công chứng Bằng, Bảng cao đẳng, đại học (nếu có);

            - Các giấy tờ xác nhận đối tượng và khu vực ưu tiên (nếu có);

            - 02 ảnh cỡ 3x4 ghi rõ họ tên, ngày sinh; 01 phong bì dán tem, ghi địa chỉ liên lạc.

5.     Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày 11/03/2019.

- Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ:

Phòng Tuyển sinh - Trường Đại học Đông Đô

                P505 - Tầng 5 - Tòa nhà Viện Âm Nhạc - Đường Mễ Trì ­- Nam Từ Liêm ­- Hà Nội

- Điện thoại: 024.3932.1246 - Hotline:  0983.282.282 – 0336.282.282

            - Website: www.daihocdongdo.edu.vn - www.hdiu.edu.vn  * Facebook.com/daihocdongdo


           

  Nơi nhận:

- Các Khoa, Phòng, Ban, TT (thực hiện),

- Các Cơ quan truyền thông; trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng; UBND các cấp; Tổ chức, cá nhân (phối hợp),

- Lưu VT, ĐT&QLSV

 

HIỆU TRƯỞNG

                           TS. Dương Văn Hòa