Tầm Nhìn - Sứ Mệnh

Ngày đăng: 03/10/2018 Lượt xem: 2365


          

Xây dựng Đại học Đông Đô là trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học - kĩ thuật đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh và chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Hướng đến môi trường giáo dục hiện đại, năng động và chuyên nghiệp. Khẳng định vị thế là một trong những trung tâm Tri thức – Văn hóa hàng đầu về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, từng bước hội nhập cùng nền giáo dục khu vực và thế giới.

 

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, toàn diện cho nền kinh tế tri thức trong giai đoạn mới. Trang bị cho thế hệ trẻ Việt Nam kiến thức chuyên môn và kĩ năng thực hành chuyên nghiệp, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, thích ứng tốt với công việc, tự tin hội nhập với cộng đồng quốc tế, mang bản sắc Đại học Đông Đô.

 

Phương châm giáo dục

 

Gắn liền với tôn chỉ “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình”, đây cũng là giá trị cốt lõi để Đại học Đông Đô hướng đến môi trường giáo dục hiện đại, hội nhập với nền tri thức thế giới.

 

Phương pháp đào tạo

 

Cung cấp thông tin cập nhật, chính xác, kịp thời tình hình công nghệ, kĩ thuật trên thế giới. Đào tạo sinh viên phát triển toàn diện kiến thực chuyên môn và kĩ năng nghề nghiệp, kĩ năng giao tiếp, ứng xử, sáng tạo trong tư duy và năng động trong thực tiễn.

 

Ưu điểm vượt trội

 

-          Chương trình đào tạo được xây dựng và phát triển theo định hướng nghiên cứu ứng dụng, đáp ứng yêu cầu Cơ bản – Tiên tiến – Thực tiễn.

 

-          Đội ngũ giảng viên có học hàm, học vị cao, có những giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu.

 

-          Hệ thống giảng đường, phòng nghiên cứu – thí nghiệm với trang thiết bị hiện đại phục vụ đào tạo, nghiên cứu.

 

-          Đào tạo ngôn ngữ Nhật với giảng viên người bản địa, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của doanh nghiệp Nhật Bản trong và ngoài nước.

 

-          Trường đại học đầu tiên đưa bộ môn Golf vào chương trình đào tạo, đáp ứng đầy đủ điều kiện thực hành, luyện tập cho sinh viên.