Thông báo mời tham gia viết bài tại Hội thảo khoa học quốc tế 7th OpenTESOL

Ngày đăng: 15/02/2019 Lượt xem: 883

Được sự chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế OpenTESOL lần thứ 7 (the 7th OpenTESOL International Conference) với chủ đề: Innovation and Inspiration – Building the Future of Language Education xin trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên cao học, nghiên cứu sinh của trường Đại học Đông Đô đăng ký viết bài tham gia hội thảo.

Chi tiết xin vui lòng xem tại hình ảnh đính kèm.