Đăng ký tuyển sinh
Hỗ trợ trực tuyến

 

Hotline hỗ trợ tuyển sinh:
0983 282 282
0911 178 222

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

HƯỚNG TỚI ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ

Kế hoạch đào tạo khoa Kiến trúc

 1. Về phẩm chất đạo đức:

-  Trung thành với Tổ quốc, với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

-   Chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước, nội quy quy chế của nhà trường.

-    Có lòng yêu nghề, có đạo đức nghề nghiệp, có lối sống lành mạnh, trung thực.

-    Sinh viên phải đạt điểm rèn luyện theo quy định của Đại học Đông Đô.

2. Về kiến thức:

Sinh viên tốt nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Điều 27 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy (Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT). Cụ thể:

-    Sinh viên tốt nghiệp phải tích lũy đủ số tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo đại học theo chuyên ngành được đào tạo, không còn nợ học phần/môn học nào.

-    Có các chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh và Giáo dục Thể chất.

-    Trình độ ngoại ngữ:  Sử dụng thông thạo trong chuyên môn một trong trong các ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn.

-    Trình độ tin học: Trình độ B (không chuyên)

-    Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (chuyên ngành Quy hoạch, Công trình, Nội thất).

3. Về năng lực:

-  Kỹ năng nghề nghiệp:

    + Sáng tác kiến trúc,

    + Triển khai các loại hồ sơ kỹ thuật

    + Triển khai lập các đồán quy hoạch chi tiết

    + Diễn họa kiến trúc, dựng mô hình 3D cho các thể loại công trình, các đồ án quy hoạch.

    + Kỹ năng thuyết trình, báo cáo, kỹ năng làm việc nhóm.

-  Kỹ năng công cụ :

     + Ngoại ngữ tiếng Anh ( Nhật, Hàn ) trình độ giao tiếp, đọc tài liệu.

     + Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa AutoCad, 3DMax, Photoshop, Corel draw, Powerpoint, tin học văn phòng.

4. Hành vi – Ý thức:

-  Có tác phong làm việc chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm.

-  Có ý thức tự giác, tự học để nâng cao trình độ và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp.

-  Tự tin, có bản lĩnh và tự khẳng định năng lực của bản thân thông qua công việc được giao.

-  Sinh viên tốt nghiệp ngành Kiến trúc Đại học Đông Đô được cấp Bằng  Kiến trúc sư, Bảng điểm và Hồ sơ sinh viên (chứng nhận đạt chuẩn về kiến thức, phẩm chất đạo đức, sức khỏe, hành vi và thái độ).

5. Vị trí công tác có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp (cơ hội nghề nghiệp):

-   Quản lý, thiết kế, tư vấn tại cơ quan  nhà nước, doanh nghiệp.

-   Làm công việc nghiên cứu, cán bộ giảng dạy tại các học viện, nhà trường.

-   Triển khai các dự án liên quan đến qui hoạch;

-   Tiếp tục học để giành các học vị thạc sỹ, tiến sỹ;

-   Cán bộ thiết kế, tư vấn, quản lý; Cán bộ nghiên cứu;

-   Cán bộ nghiên cứu ,giảng dạy tại các học viện, nhà trường;

-   Chủ các doanh nghiệp liên quan đến kiến trúc, xây dựng;

  Hotline:
  chủ đề hot
  Tuyển sinh 2018
  Thông tin hữu ích

  Đọc nhiều