Luật Kinh tế

Ngành Luật kinh tế là gì và cơ hội việc làm ra sao?

Ngành Luật kinh tế là gì và cơ hội việc làm ra sao?

22/07/2021 16:49 PM
Liên hệ hotline: 0983 282 282
Giới thiệu Khoa Luật kinh tế

Giới thiệu Khoa Luật kinh tế

04/10/2018 11:30 AM
Địa chỉ: Tầng 5, số 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội Mục tiêu đào tạo: Đào tạo ra những cử nhân Luật kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về pháp luật, thực tiễn pháp lý tại Việt Nam và những kiến thức về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa có liên quan đến lĩnh vực pháp luật trên cơ sở kiến thức về kinh tế.