Đăng ký tuyển sinh
Hỗ trợ trực tuyến

 

Hotline hỗ trợ tuyển sinh:
0983 282 282
0911 178 222

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

HƯỚNG TỚI ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2018 các ngành Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản lý công, Kiến trúc, Tài chính ngân hàng và Quản lý xây dựng.

23/06/2018

Danh mục đối tượng tuyển sinh Thạc sỹ kiến trúc - đợt 2 năm 2018

Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ phải có các điều kiện đã tốt nghiệp đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi.

19/04/2018

Danh mục đối tượng tuyển sinh thạc sỹ Tài chính ngân hàng - đợt 2 - năm 2018

Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ phải có các điều kiện đã tốt nghiệp đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi.

19/04/2018

Danh mục đối tượng tuyển sinh thạc sỹ Quản trị kinh doanh - đợt 2 - năm 2018

Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ phải có các điều kiện đã tốt nghiệp đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi.

19/04/2018

Danh mục đối tượng tuyển sinh thạc sỹ Quản lý xây dựng - đợt 2 - năm 2018

Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ phải có các điều kiện Đã tốt nghiệp đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi...

19/04/2018

Danh mục đối tượng tuyển sinh thạc sỹ Quản lý kinh tế - đợt 1 - năm 2018

Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ phải có các điều kiện đã tốt nghiệp đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi

19/04/2018